SH5  2018 CQ-WPX-RTTY KR4U
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
CE3DNP37424.78 %
45223.29 %
2
C
C
D
C
C
AA0AI32421.47 %
41721.48 %
3
C
C
D
C
AA3B29019.22 %
38920.04 %
4
C
D
C
C
C
F1IWH24516.24 %
31716.33 %
5
C
D
C
C
F5CQ20313.45 %
27714.27 %
6
C
D
D
C
C
S51CK110.73 %
140.72 %
7
C
D
D
C
J35X100.66 %
110.57 %
8
C
D
C
G1P90.60 %
90.46 %
9
D
C
D
C
7S5C60.40 %
100.52 %
10
D
C
D
C
C
9A2JK40.27 %
50.26 %
11
C
C
D
D
D
C
ES100C30.20 %
40.21 %
12
C
D
C
C
/
D
K7RB/130.20 %
50.26 %
13
C
C
D
D
C
OG60F30.20 %
30.15 %
14
C
C
D
C
C
C
C
DA0WRTC20.13 %
40.21 %
15
C
C
D
D
C
C
C
C
DR60RAFG20.13 %
20.10 %
16
C
D
D
C
C
C
S53FEX20.13 %
20.10 %
17
D
C
D
C
C
C
9A1CCY10.07 %
10.05 %
18
C
/
C
C
D
C
C
F/SQ6MS10.07 %
10.05 %
19
C
C
D
C
C
C
/
D
JH8KYU/110.07 %
10.05 %
20
C
D
C
C
C
/
C
C
D
K7MKL/VE310.07 %
20.10 %
21
C
C
D
C
C
C
C
C
DA0WRTCK10.07 %
10.05 %
22
C
C
D
D
D
C
C
LY100CY10.07 %
10.05 %
23
C
C
D
/
C
D
C
C
C
CT7/F6HBR10.07 %
10.05 %
24
C
D
C
C
C
/
C
C
C
N0LSD/QRP10.07 %
10.05 %
25
C
C
D
C
/
D
NE8O/410.07 %
10.05 %
26
C
C
D
D
C
C
C
OG50ARI10.07 %
10.05 %
27
C
D
C
C
C
/
C
D
K3DMG/P410.07 %
20.10 %
28
C
C
D
C
C
/
C
C
ON6FC/EA10.07 %
10.05 %
29
C
C
/
C
C
D
C
C
C
OZ/SN0RVG10.07 %
10.05 %
30
C
C
D
C
C
/
C
C
D
PT7BL/VE310.07 %
10.05 %
31
C
C
D
D
D
C
C
/
LY100CY/10.07 %
10.05 %
32
C
C
D
C
C
C
/
C
D
C
IT9RGY/I4S10.07 %
10.05 %
33
C
C
D
D
C
C
SN20UM10.07 %
10.05 %
34
C
D
/
C
C
D
C
C
W7/LZ3AW10.07 %
10.05 %
Created by SH5 v.2.44, 12-02-2018
Registered to: NY4I